Psychoterapia Wrocław – czym tak naprawdę jest i kiedy ją stosować?

Psychoterapia – mimo tego iż większość z nas potrafi w paru krótkich słowach opisać czym się zajmuje – dla wielu nadal jest pojęciem przynajmniej w pewnym stopniu mglistym. Mylona jest często z takimi dziedzinami jak psychoedukacja, diagnoza psychologiczna czy pomoc psychologiczna. Jednak trzeba zaznaczyć, iż psychoterapia nie jest w żadnym stopniu wsparciem/pomocą psychologiczną, która skierowana jest do osób zdrowych posiadających trudnośći w pokonaniu problemów, które aktualnie przed nimi stanęły oraz wzbudzeniu motywacji i chęci do działania w nich. Psychoterapeuta zajmuje się leczeniem/metodami leczenia zaburzeń psychicznych trwałych, do kótrych zalicza się zaburzenia nerwowe, depresje, zaburzenia osobowości. Psychoterapia stosowana jest tylko i wyłącznie w przypadku, gdy pacjent otrzymał diagnozę potwierdzającą daną chorobę i wyraża chęć udzielenia mu pomocy – jeżeli żadna choroba psychiczna nie została wykryta pacjentowi powinna zostać udzielona pomoc psychologiczna.

Psychoterapia jest procesem ciężkim i długotrwałym w zależności od stopnia postępowania choroby pacjenta, psychoterapeuta na sesjach zajmuje się próbą ukierunkowania pacjenta na zmianę sposobu w jakim postrzega on świat, rozwój działań i możliwości emocjonalnych, próbę zmiany zasady działania mechanizmów obronnych pacjenta na bardziej efektywne i odpowiednie oraz polepszenie samego komfortu życia danej osoby. Należy liczyć się z tym, iż decydując się na psychoterapię nie będzie to czas, który spędzimy spokojnie i przyjemnie. Będzie to czas trudny i ciężki dla nas, wywołujący w nas emocje, których chcieliśmy uniknąć lub nie pozwolić im wydostać się na zewnątrz, bowiem celem jaki ma przed sobą psychoterapeuta jest wydobycie z pacjenta tego jaki jest naprawdę, jak myśli o sobie, innych, o otaczającym go świecie, nawet jeśli to jaki jest i co sobą reprezentuje do przyjemnych uczuć nie należy. Skuteczny i profesjonalny psychoterapeuta nigdy nie traktuje swojego pacjenta, inaczej niż w stopniu neutralnym: to jest nigdy nie mówi o sobie, nigdy nie komplementuje/gani pacjenta oraz nigdy nie dzieli się swoimi opiniami, przekonaniami na dany temat.

źródło: Psychoterapeuta Wrocław

Dodaj komentarz