Rzeczoznawca Majątkowy

Rzeczoznawca Majątkowy to osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, która jest upoważniona do wyceny jak sama nazwa mówi majątku, a konkretnie chodzi głównie o nieruchomości. Niniejsze uprawnienia są wydawane po zdaniu egzaminu Państwowego przez Ministra Infrastruktury. Koniecznym warunkiem jest to, aby starać się o uprawnienia Rzeczoznawcy Majątkowego dana osoba musi posiadać wykształcenie wyższe. Może to być osoba z wykształceniem o specjalności szacowanie i wycena nieruchomości lub też pokrewne. Może to być też osoba po ukończonych studiach podyplomowych w tym zakresie.

Rzeczoznawca majątkowy Kraków to osoba, którą można porównać do elity z kręgu adwokatów, prawników itp. Jednym słowem Rzeczoznawca Majątkowy to zawód jak ja to nazywam zamknięty. Zawód Rzeczoznawcy Majątkowego daje wiele możliwości jeśli chodzi o zatrudnienie. Głównie daje możliwość pracy na własną rękę, na zlecenie innych osób czy też podmiotów, które takowej wyceny nieruchomości potrzebują. Głównymi instytucjami które potrzebują Rzeczoznawcy Majątkowego to banki, które zlecają wycenę nieruchomości np. pod udzielany kredyt hipoteczny. Z usług Rzeczoznawcy Majątkowego korzystają również firmy ubezpieczeniowe w przypadku wyceny nieruchomości, jak również Starostwa Powiatowe zlecając wycenę wartości katastralnej nieruchomości.

Rzeczoznawca Majątkowy sporządza tzw. operat szacunkowy, który zawiera cały opis jak również obliczenia niezbędne do wyceny i co najważniejsze operat zawiera kwotę nieruchomości na jaką wycenił Rzeczoznawca Majątkowy.

Wycena może dotyczyć nieruchomości jako gruntu, ale również jako budynku oraz zadrzewienia znajdującego się na gruncie nieruchomości.

Rzeczoznawca Majątkowy dokonuje wyceny wartości rynkowej, ale również może wycenić wartość odtworzeniową nieruchomości.

Sposób jaki Rzeczoznawca Majątkowy wybierze do wyceny zależy już tylko od niego, warunkiem jest zgodność metody wyceny z obowiązującymi przepisami oraz normami. Rzeczoznawca musi pracować zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej, oraz podczas wykonywania swojej pracy musi być obiektywny jak również niezależny. Rzeczoznawca Majątkowy pracuje w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami jak również Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dodaj komentarz